Strona główna O firmie Oferta Program Sekretariat 4Soft Szkolenia, kursy Access Pytania i odpowiedzi Kontakt  
 


           
Program Sekretariat
Opis programu
Porównanie wersji
Realizowane funkcje
moduł Mail
moduł Skaner
moduł WRPlus
Pobierz demo
Pytania i odpowiedzi
Co nowego?

Program Archiwum
Kancelaria .NET
System Wspomagania Planowania

 

Zakres wprowadzonych zmian w wersji handlowej v7.03.23 (poprzednia wersja handlowa v7.01.25)                       

Informacja o aktualizacji posiadanej wersji programu tel 012 350 45 58 lub 509 955 958 lub mail

Wersja

Data

Wprowadzone zmiany  
 

v7.03

15.01.2013

Wprowadziliśmy wersję internetową aplikacji.

Część funkcji programu może być realizowane z przeglądarki internetowej:

  • wykonanie potwierdzenia przyjęcia dokumentu,
  • wyszukiwanie dokumentów w obrębie własnych uprawnien osoby,
  • opisywanie dokumentów w zakresie kompetencji i uprawnien pracownika,
  • kontrola terminów załatwienia i bieżące monitorowanie spraw terminowych,
  • brak konieczności generowania wydruków ze względu na bezpośredni dostęp do dokumentów źródłowych,

W tym wypadku nie jest wymagana instalacja oprogramowania klienta na stacjach roboczych.

 

v7.03

15.01.2013

Zaimplementowana nowa wersja kontrolki Viscomsoft obsługującej skanowanie - wersja v4.8  

v7.03

15.01.2013

Usprawniona obsługa listy kontrahentów podczas rejestracji dokumentów. Lista kontrahentów może być filtrowana bezposrednio przy wprowadzaniu dokumentów  

v7.03

15.01.2013

Zablokowana możliwość wprowadzenia powtórnego kontrahenta. Podczas dodawania nowych kontrahentów wprowadzony został mechanizm porównania wcześniej wprowadzonych kontaktów.   
       

v7.01

02.11.2011

Możliwość wysyłania powiadomien mail o rejestracji kontaktów pozostałych

 

v7.01

02.11.2011

Pierwsza wersja pracująca w oparciu o MS SQL Serwer 2005. Dzięki zastosowaniu bazy SQL praca wersji sieciowej uzyskuje nową jakość - system pracuje znacznie znacznie szybciej!!!

Możliwe zastosowanie bezpłatnych wersji MS SQL Express 2005 lub 2008 R2

 
       

v6.15

20.09.2010

Nowy rejestr dokumentów przychodzących. Rejestr faktur przychodzących. Faktury kosztowe teraz w systemie mogą być rejestrowane oddzielnie.
   
 

v6.15

20.09.2010

Przydzielanie faktur przychodzących może być wykonane dla jednej lub więcej osób. Równocześnie z dekretacją może być wysłane powiadomienie e-mail z informacją o fakturze jak i źródłowy dokument w wersji elektronicznej.  

v6.15

20.09.2010

Pracownik odpowiedzialny merytorycznie opisuje fakturę w obiegu wewnętrznym.  

v6.15

20.09.2010

Kontrola obiegu faktury w firmie, sposób opisu merytorycznego. Szybkie wyszukanie - dotarcie do osoby, która aktualnie pracuje nad dokumentem.  
       

v6.03

01.09.2010

Nowy interfejs użytkownika oparty o nowy aparat bazy danych MS Office 2007. Baza danych również funkcjonuje na MS Access 2007 RunTime. Dostosowanie technologii programu do nowych systemów operacyjnych Windows Vista, Windows 7 32 i 64 bitowych. Program funkcjonuje również w systemie Windows XP zobacz ekran ... >>  

v6.03

01.09.2010

Formularze wyszukiwania kontaktów dostosowane do rozdzielczości każdego monitora, bardziej efektywne wykorzystanie ekranu. Nowa grafika formularzy, przyciski bardziej czytelne zobacz ekran ... >>  

v6.03

01.09.2010

 Organizacja otwieranych formularzy na zakładkach zobacz ekran ... >>  
v6.03 01.09.2010  Możliwość upgrade'u - aktualizacji programu Obsługa Biura Sekretariat od wersji v2.XX   
 
v5.25 05.05.2010 Wprowadzono ujednolicony sposób nazewnictwa załączników kontaktów, związany z nr rejestrowanego pisma i kolejnością dołączanych załączników. Dotyczy to dołączania plików z dysku jak i bezpośrednio ze skanera z wykorzystaniem modułu Skaner.  
v5.25 05.05.2010 Moduł Mail wysyła powiadomienia zarówno do kontaktów przychodzących jak i pozostałych kontaktów.  
v5.25 05.05.2010 Utworzono listę rozwijalną do wprowadzania numeru sprawy. Lista dotyczy rejestracji kontaktów zewnętrznych, wyszukiwania i modyfikacji dokumentu.  
 

v5.23

15.12.2008

Zablokowano możliwość korzystania z rolki myszki na formularzach rejestracji dokumentów wewnętrznych i kontaktów zewnętrznych.  

v5.23

15.12.2008

Został utworzony eksport adresów e-mail do zewnętrznego pliku txt. Tak więc z wykorzystaniem korespondencji seryjnej można generować z programu gotowe listy mailingowe do klientów czy innych grup kontrahentów.  
v5.23

15.12.2008

Dostosowano wydruk książki nadawczej.  

 

     
 v5.22

01.04.2008

Umożliwienie rejestracji jednego pisma wychodzącego do wielu odbiorców.
Wprowadzanie tego rodzaju pisma odbywa się za pomocą dowolnie wybranej grupy odbiorców, a także za pomocą zdefiniowanych rozdzielników.
 
 v5.22  01.04.2008

Wprowadzono rozdzielniki odbiorców pisma wychodzącego.
W sposób dowolny możemy dobierać grupę odbiorców pisma i zapisywać go w formie rozdzielników.

 
 v5.22  01.04.2008 Zmieniono format pola masa na gramy. Wprowadzono wartość domyślną dla pola koszt wysyłki.  
 v5.22  01.04.2008 Wprowadzono domyślną wartość pola koszt wysyłki skorelowaną z drogą kontaktu. Dla każdej drogi kontaktu możemy przypisać domyślny koszt wysyłki. Wartość ta oczywiście może być edytowana.  
 v5.22  01.04.2008 W tej wersji został przebudowany mechanizm nadawnia numerów dla dokumentów. Dotąd stałe oznaczenia P/ - dla przychodzących W/ - dla wychodzących, KP/ - dla pozostałych kontaktów i DW/ dla dokumentów wewnętrznych zostały umieszczone w parametrach systemu i mogą być dowolnie konfigurowane.  
 v5.22  01.04.2008 Struktura baz danych została znacznie przebudowana, co znacznie przyspieszyło rejestrację pisma.  
 v5.22  01.04.2008 Wprowadzanie - rejestracja pisma wychodzącego nadal możliwa jest do wykonania według zasad poprzednich.  
       
       
 Informacja o aktualizacji posiadanej wersji programu tel 012 350 45 58 lub 509 955 958 lub mail

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Opis programu ...

Por�wnanie wersji ...

Realizowane funkcje ...
modu? Mail ...
modu? Skaner ...
modu? WRPlus ...
Pobierz pliki ...
Pytania i odpowiedzi ...

 

 

 


Strona główna | O firmie | Oferta | Program Sekretariat 4Soft | Szkolenia, kursy Access | Pytania i odpowiedzi | Kontakt